สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

      ประกาศ ต.ค60-พ.ค.61

หนังสือส่ง

แบบ1

แบบ2

แบบ3

แบบ4

แบบ5

ปี2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ม.ค-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ก.พ.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-มีนาคม-2563.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-พฤษภาคม-2563.pdf