Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะ

ประกาศผู้ชนะ เตาเผาขยะ pdf

อบต.มะเฟือง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการCoST ประจำปีงบประมาณ 2564

10573

10574

Contribute!
Books!
Shop!