Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

 

103

นายณัฐพงศ์  อุ่นไธสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง ปฎิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

P audy

นายธิติพงษ์  แคว้นไธสง

นายช่างโยธา

 

c27395603da36da06d5398af1621fa116 71169160 ๒๒๐๑๓๑ 10           P daf

                                       นายภานุพงศ์  วัฒนานุสิทธิ์       นายประสบสุข  ประเสริฐสังข์

                                           คนงานทั่วไป                        ผู้ช่วยนายช่างโยธา

Contribute!
Books!
Shop!