Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ค้นหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ส่วนงานเกษตรได้จัดทำโครงการ วันปลูกต้นไม้ เขียนโดย Super User 84
งานฉลองอนุสาวรีย์พระยาเสนาสงคราม เขียนโดย Super User 103
กองการศึกษาได้จัดโครงการมอบแฟ้มสะสมผลงานของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 104
กองการศึกษา ได้จัดอบรมโรคติดต่อในเด็ก ของ ศพด.บ้านซาด เขียนโดย Super User 111
สำนักปลัด นำโดยงานสาธารณสุข ร่วมกับ รพส.ต.ได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมหญิงคลอด เขียนโดย Super User 114
กองการศึกษา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้ง 2 ศพด. เขียนโดย Super User 118
ผู้บริหาร/หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 122
อบต.มะเฟือง ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 131
สำนักปลัด นำโดยงานสวัสดิการสังคมฯ ได้ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบทางสังคมที่ตก จปฐ เขียนโดย Super User 113
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขียนโดย Super User 118
Contribute!
Books!
Shop!