Get Adobe Flash player

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

แผนที่.pdf

                                                                google map

ค้นหา

การปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติการทจุริต pdf


            qrcode 17314698  สแกนได้เลยคะLaughing

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 

my qrcode 1592197290243

ไลน์ของผู้ประสานงานสามารถร้องเรียนได้


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ2565.pdf

Contribute!
Books!
Shop!