Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


                                                                            นายก

นายวสันต์  แสนมณี

นายก อบต.มะเฟือง

0817188659

รองนายก1

นายคำพัน  เกษศรี

รองนาย อบต.มะเฟือง (080-1601692)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน  159 หมู่ 2 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

หมายเลขโทรศัพท์  044-666345 - 6

โทรสาร 044-666345

E-mail mafueang6310908@gmail.com

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

p

นายสัมประสิทธิ์  หลวงสนาม

ปลัด อบต.มะเฟือง

เบอร์โทร 093 8452043

ค้นหา

        โครงสร้าง อบต.มะเฟือง 

                  โครงสร้าง อบต.pdf         

โครงสราง page-0001โครงสราง page-0002

 

โครงสร้างการบริหารงาน อบต

โครงสร้างการบริหารงาน อบต.pdf

โครงสรางการบรหารงาน อบต page-0001

โครงสร้างส่วนราชการ อบต

โครงสร้างส่วนราชการ.pdf

โครงสรางสวนราชการ

คำอธิบายของโครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ.pdfContribute!
Books!
Shop!